ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 (เวลา 16.30 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

Loading

Leave a Comment