สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ผ่านระบบ Teleconference และเสวนาสภากาแฟ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร ในสังกัด ร่วมประชุมเสวนาสภากาแฟ ครั้งที่ 29/2563 และประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Teleconference ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Loading

Leave a Comment