ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการรับ-ส่งหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง สพฐ. และ สพท.ผ่านระบบ Conference เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564

Loading

Leave a Comment