การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

// วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ขอส่งกำลังใจและความช่วยเหลือ นักเรียน และข้าราชการครู โรงเรียนบ้านราหุล ที่พักรักษาตัวจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19 ) โดยมอบเงินช่วยเหลือ 10,200 บาท และน้ำดื่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนและคุณครู ณ โรงเรียนบ้านราหุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ //

Loading

Leave a Comment