คณะผู้บริหาร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมรับชมพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 8 พร้อมเข้าร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศครั้งที่ 2/2565

// วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมรับชมพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 8 พร้อมเข้าร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศครั้งที่ 2/2565 เพื่อรับทราบข้อราชการแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การรับนักเรียน และการติดตามโครงการพาน้องกลับมาเรียน ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 //

Loading

Leave a Comment