ประชุมสภากาแฟ ของอำเภอบึงสามพัน

// วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมการประชุมสภากาแฟ ของอำเภอบึงสามพัน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อหารือข้อราชการที่สำคัญ โดยมี นายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย นายอำเภอบึงสามพัน เป็นประธานการประชุม ณ ที่ว่าการอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ //

Loading

Leave a Comment