ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและร่วมแก้ไขปัญหางานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จังหวัดเพชรบูรณ์

// เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม พ.ศ.2565 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นางปาริชาติ ก้านสันเทียะ ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและร่วมแก้ไขปัญหางานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลตำบลหนองไผ่ และองค์การบริการส่วนตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ //

Loading