ลงพื้นที่ ให้กำลังใจ นักเรียนรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนบ้านราหุล

// วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 นายรพีพงศ์ วรวัฒนธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ให้กำลังใจ นักเรียนรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนบ้านราหุล ณ โรงเรียนบ้านราหุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ //

Loading

Leave a Comment