เฝ้ารับเสด็จ พลเอก หม่อนเจ้าจุลเจิม ยุคล พิธีวางศิลาฤกษ์ พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

// วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 พลเอก หม่อนเจ้าจุลเจิม ยุคล เสด็จวางศิลาฤกษ์ พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอวิเชียรบุรี นางปาริชาติ เข่งแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางปาริชาติ ก้านสันเทียะ ผอ.กลุ่มอำนวยการ เฝ้ารับเสร็จ โดยมี นายอำนาจ แย้มศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กราบทูลรายงาน ณ วัดป่าเรไรทอง ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ //

Loading

Leave a Comment