โครงการ ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565

// วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมโครงการ ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565 การแต่งกายด้วยผ้าไทย อนุรักษ์ความเป็นไทย สร้างความภาคภูมิใจและสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพในท้องถิ่น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 //

Loading

Leave a Comment