การจัดกิจกรรมเปิดป้ายนวัตกรรม “หลุมพอเพียง”

//11 เมษายน 2565 เวลา 10.10 น. คณะบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปี 2565 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้าราชการบำเหน็จบำนาญในสังกัด ร่วมกิจกรรมเปิดป้ายนวัตกรรม “หลุมพอเพียง” ณ บริเวณด้านหลังอาคารห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3//

Loading

Leave a Comment