กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย “วันสงกรานต์”

//11 เมษายน 2565 เวลา 11.11 น.
คณะบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์ “รถน้ำขอพรผู้อาวุโส”ภายในบริเวณหน้าลานโดมห้องประชุมวิเชียรบุรี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3//

Loading

Leave a Comment