พิธีวางศิลาฤกษ์จัดสร้างซุ้มพระ

//วันจันทร์ที่ 11 เบายน 2565 เวลา 09.09 น. คณะบุคลากรในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที่จะเกบียนอายุ
ราชการ ในปี 2565 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการบำเหน็จบำนาญในสังกัด
ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธา ร่วมพัธีวางคิลาฤกษ์ จัดสร้างซุ้ม
พระ”หลวงพ่อบึงสามพัน” ขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว ณ บริเวณด้านหน้าทางเข้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เพื่อเป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจ และเคารพลักการะสำหรับบุคลากรและประชาชนทั่วไป//

Loading

Leave a Comment