รับชมรายการ”พุธเช้า ข่าวสพฐ ” ครั้งที่ 18/2565 และประชุมข้อราชการ


// วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 (เวลา 08.00 – 11,00 น.)
นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานรับชมรายการ”พุธเช้า ข่าวสพฐ ” ครั้งที่ 18/2565 และประชุมข้อราชการ
พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามข่าวสาร นโยบายการจัดการศึกษา สู่การปฏิบัติจาก สพฐ. รับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ปัญหา แนวทางการดำเนินงานฯ และ
หารื้อข้อราชการที่สำคัญ กับทีมบริหารฯ ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูณ์เขต 3 //

Loading

Leave a Comment