การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

//วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓//

Loading

Leave a Comment