กิจกรรมจิตอาสาทำความดีเทิดทูนสถาบัน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

// วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพขรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเทิดทูนสถาบัน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรในสังกัด และลูกจ้างประจำปฏิบัติงานโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม ภาคเช้า ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ทั้งด้านหน้าด้านในของสำนักงานให้สะอาด สวยงาม ภาคบ่าย ทำความสะอาดโต๊ะทำงานภายในกลุ่มตนเอง โต๊ะรับรอง ผู้ติดต่อราชการ และลูกจ้างประจำโรงเรียนในสังกัด ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ บริเวณสำนักงาน ฯ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 //

Loading

Leave a Comment