การประเมินองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. //นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอ และผู้อำนวยการกลุ่ม เข้ารับการประเมินองค์กรต้นแบบโดดเด่น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้รับเกียรติจากคณะอนุกรรมการประเมินส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้ประเมิน ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Loading

Leave a Comment