ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าวสพฐ.” และการประชุมข้อราชการ

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 (เวลา 08.00 – 09.30 น.)

//นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการรับชมรายการ“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 25/2565 และการประชุมข้อราชการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามข่าวสารนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติจาก สพฐ. รับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ปัญหา แนวทางการดำเนินงานฯและหารือข้ราชการที่สำคัญกับทีมบริหารฯ ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 //

Loading

Leave a Comment