ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” และการประชุมข้อราชการ

//วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 (เวลา 08.00 – 11.30 น.)

นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 27/2565 และการประชุมข้อราชการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยกาารกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามข่าวสารนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติจาก สพฐ. รับทราบ ผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ปัญหา แนวทางการดำเนินงานฯ และข้อราชการที่สำคัญกับทีมบริหารฯ ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 //

Loading

Leave a Comment