การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น.

นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วม เพื่อรับทราบข้อราชการที่สำคัญ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

Loading

Leave a Comment