กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 09.00 น.
//นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 มอบหมายใช้ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุดลากรในสังกัด สพบป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3//

Loading

Leave a Comment