ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” และการประชุมข้อราชการ

//วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (เวลา 08.00 – 12.00 น.)
นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 28/2565 และการประชุมข้อราชการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามข่าวสารนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติจาก สพฐ.
รับทราบ ผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ปัญหา แนวทางการดำเนินงานฯ และ ข้อราชการที่สำคัญกับทีมบริหารฯ ณ ห้องประชุมหนองใผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 //

Loading

Leave a Comment