กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.00 – 09.00 น.

// นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวปฏิญญาเขตพื้นการศึกษาที่สุจริต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 //

ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าวสพฐ.” และการประชุมข้อราชการ

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 (เวลา 08.00 – 09.30 น.)

นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการรับชมรายการ“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 25/2565 และการประชุมข้อราชการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามข่าวสารนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติจาก สพฐ. รับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ปัญหา แนวทางการดำเนินงานฯและหารือข้ราชการที่สำคัญกับทีมบริหารฯ ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 //

สภากาแฟอำเภอบึงสามพัน

// วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 07.30 น.

นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมประชุมสภากาแฟอำเภอบึงสามพัน พร้อมด้วยนายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย นายอำเภอบึงสามพัน หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อพบปะและหารือข้อราชการที่สำคัญ ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ //

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 09.00 น.

//นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยรองผูู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3//

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565

// นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงสวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวปฏิญญาเขตพื้นการศึกษาที่สุจริต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 //