เฝ้ารับเสด็จ พลเอก หม่อนเจ้าจุลเจิม ยุคล พิธีวางศิลาฤกษ์ พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

// วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 พลเอก หม่อนเจ้าจุลเจิม ยุคล เสด็จวางศิลาฤกษ์ พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอวิเชียรบุรี นางปาริชาติ เข่งแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางปาริชาติ ก้านสันเทียะ ผอ.กลุ่มอำนวยการ เฝ้ารับเสร็จ โดยมี นายอำนาจ แย้มศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กราบทูลรายงาน ณ วัดป่าเรไรทอง ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ //

Loading

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 4/2565

// วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการบึงสามพันหนองแจง นางปาริชาติ ก้านสันเทียะ ผอ.กลุ่มอำนวยการ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 4/2565 โดยมร นายอำนาจ แย้มศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนวัดเข้าเจริญธรรม อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ //

Loading

โครงการ ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565

// วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมโครงการ ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565 การแต่งกายด้วยผ้าไทย อนุรักษ์ความเป็นไทย สร้างความภาคภูมิใจและสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพในท้องถิ่น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 //

Loading

ลงพื้นที่ ให้กำลังใจ นักเรียนรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนบ้านราหุล

// วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 นายรพีพงศ์ วรวัฒนธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ให้กำลังใจ นักเรียนรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนบ้านราหุล ณ โรงเรียนบ้านราหุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ //

Loading

การประชุมทีมบริหาร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

// วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมทีมบริหาร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยมี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ปัญหา แนวทางการดำเนินงานฯ และ หารือข้อราชการที่สำคัญ กับทีมบริหารฯ ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 //

Loading