การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

// วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ขอส่งกำลังใจและความช่วยเหลือ นักเรียน และข้าราชการครู โรงเรียนบ้านราหุล ที่พักรักษาตัวจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19 ) โดยมอบเงินช่วยเหลือ 10,200 บาท และน้ำดื่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนและคุณครู ณ โรงเรียนบ้านราหุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ //

วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ( วันกองทัพไทย )

// วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 07.00 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วม วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายเป็นราชสักการะ โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ //

ทอดผ้าป่ามหากุศล อาคารหลวงปู่บุญทัน ฐิตสีโล

// เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2565 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วม ทอดผ้าป่ามหากุศล อาคารหลวงปู่บุญทัน ฐิตสีโล เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น 114 เตียง หรือ อาคารหลวงปู่บุญทัน ฐิตสีโล ณ โรงพยาบาลบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ //

ประชุมสภากาแฟ ของอำเภอบึงสามพัน

// วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมการประชุมสภากาแฟ ของอำเภอบึงสามพัน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อหารือข้อราชการที่สำคัญ โดยมี นายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย นายอำเภอบึงสามพัน เป็นประธานการประชุม ณ ที่ว่าการอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ //

เข้ารับการตรวจ ATK ตรวจหาเชื้อโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการป้องกันและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เข้ารับบริการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

// วันจันทร์ที่ 17 มกราคมพ.ศ. 2565 เวลา 10:00 น. นำโดยนายรพีพงศ์ วรวัฒธนรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการตรวจ ATK ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid -19 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เข้ารับบริการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ณ โดมอเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต3 //