previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 44/2562 และประชุมเสวนาสภากาแฟ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 (เวลา 08.00 -10.30 น.) ดร.สมศักดิ์  ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสันติชัย  บัวทอง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 44/2562 เพื่อติดตามข่าวสาร นโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ จาก สพฐ. และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ปัญหา และแนวทางการดำเนินงานฯ หารือข้อราชการที่สำคัญๆ กับทีมบริหารฯ ณ ห้องประชุม 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read more“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 44/2562 และประชุมเสวนาสภากาแฟ

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 36/2562 และสภากาแฟ

วันที่ 11 กันยายน 2562 (เวลา 08.30 -10.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 36/2562 เพื่อติดตามข่าวสาร นโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ จาก สพฐ. และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ปัญหา และแนวทางการดำเนินงานฯ หารือข้อราชการที่สำคัญๆ กับทีมบริหารฯ ณ ห้องประชุม 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 

Read more“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 36/2562 และสภากาแฟ

พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 33/2562 และสภาากาแฟ

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 (เวลา 08.00 น. – 09.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3, ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา รับชม รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 33/2562 เพื่อติดตามข่าวสารและรับนโยบายการจัดการศึกษา สู่การปฏิบัติ จาก สพฐ.และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ปัญหา และแนวทางการดำเนินงานฯ หารือข้อราชการที่สำคัญๆ ทีมบริหารฯ ณ ห้องประชุม 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreพุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 33/2562 และสภาากาแฟ

ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 (เวลา 16.30 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

Read moreประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 (เวลา 09.00 น.) นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นางปาริชาติ ก้านสันเทียะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 43 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 (เวลา 09.30 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ปัญหา และแนวทางการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ประชุมแจ้งข้อราชการ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานฯ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 (เวลา 13.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมแจ้งข้อราชการ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานฯ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreประชุมแจ้งข้อราชการ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานฯ

รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 26/2562 และประชุมเสวนาสภากาแฟ

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 (เวลา 08.00-11.00 น.) นายสันติชัย  บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  พร้อมด้วย นายสมหมาย  ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 26/2562 และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานฯ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 26/2562 และประชุมเสวนาสภากาแฟ

ประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 (เวลา 09.30 น.) นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 25/2562 และประชุมเสวนาสภสกาแฟ

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 (เวลา 08.00 – 10.00 น.) นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ และผู้แทนกลุ่ม รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 25/2562 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยมี นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ดำเนินรายการ และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานฯ ทั้งนี้ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับเจ้าหน้าที่ที่ร่วมออกแบบภาพฉากหลังในรายการฯ และได้รับการออกอากาศเผยแพร่ ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 25/2562 และประชุมเสวนาสภสกาแฟ