การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์

//วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2565

นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ โดยมี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และคณะกรรมการดำเนินงานฯ เพื่อรับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 //

ร่วมรับชมรายการ”พุธเช้าข่าวสพฐ.”และการประชุมข้อราชการ

// วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการรับชมรายการ “พุธเช้าข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 21/2565 และการประชุมข้อราชการ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามข่าวสาร นโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติจาก สพฐ. รับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ปัญหา แนวทางการดำเนินงานฯ และหารือข้อราชการที่สำคัญกับทีมบริหารฯ ณ ห้องประชุมหนองไผ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 //

ร่วมรับชมรายการ”พุธเช้าข่าวสพฐ.”และการประชุมข้อราชการ

// วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการรับชมรายการ “พุธเช้าข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 22/2565 และการประชุมข้อราชการ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามข่าวสาร นโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติจาก สพฐ. รับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ปัญหา แนวทางการดำเนินงานฯ และหารือข้อราชการที่สำคัญกับทีมบริหารฯ ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 //

กิจกรรมเข้าแถวเคารพรงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ

// วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 09.00 น.
นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในลังกัด ลพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่
การศึกษาสุจริต ณ ลำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3//

ร่วมรับชมรายการ”พุธเช้าข่าวสพฐ.”และการประชุมข้อราชการ

// วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (เวลา 08.00 – 11.00 น.)

นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการรับชมรายการ “พุธเช้าข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 20/2565 และการประชุมข้อราชการ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามข่าวสาร นโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติจาก สพฐ. รับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ปัญหา แนวทางการดำเนินงานฯ และหารือข้อราชการที่สำคัญกับทีมบริหารฯ ณ ห้องประชุมหนองไผ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 //