ร่วมรับชมรายการ”พุธเช้าข่าวสพฐ.”และการประชุมข้อราชการ

// วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(เวลา 08.00 – 11.00 น.)นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการรับชมรายการ “พุธเช้าข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 20/2565 และการประชุมข้อราชการ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามข่าวสาร นโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติจาก สพฐ. รับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ปัญหา แนวทางการดำเนินงานฯ และหารือข้อราชการที่สำคัญกับทีมบริหารฯ ณ ห้องประชุมหนองไผ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 //

กิจกรรมเข้าแถวเคารพรงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ

// วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 09.00 น.
นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในลังกัด ลพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง ลวดมนต์ใหว้พระ และกล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่
การศึกษาสุจริต ณ ลำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3//

การประชุมประธานศูนย์ประสานงานอำเภอ และประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ครั้งที่ 6/2565

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมประธานศูนย์ประสานงานอำเภอ และประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ครั้งที่ 6/2565 โดยมี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอ ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ และผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือข้อราชการ และสร้างความเข้าใจร่วมกัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านราหล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

กิจกรรมเข้าแถวเคารพรงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ

// วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 09.00 น.

นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวปฏิญญาเขตพื้นการศึกษาที่สุจริต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 //

พิธีเจริญพระพุทธมต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565

//28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นางปาริชาติ ก้านสันเทียะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางสาวสุกัญญา กวยทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ ๔ ณ วัดประชานิมิต ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์//