วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 (เวลา 09.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ, สวดมนต์ไหว้พระ, แผ่เมตตา และมอบดอกไม้สหวาระเดือนเกิดให้กับผู้ที่เกิดเดือนพฤศจิกายน ปี 2562 และร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชันและแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต และปลูกต้นไม้ ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ร่วมกันแสดงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาและต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ปลูกฝังค่านิยม จิตสำนึก ปลุกกระแสสังคม สร้างการรับรู้ของประชาชนชาวเพชรบูรณ์ ณ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Loading

Leave a Comment