ร่วมรับชมพุธเข้าข่าว สพฐ ครั้งที่ 11 /2565 และเป็นประธานการประชุมประธานศูนย์ประสานงาน 4 อำเภอ ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการทุกศูนย์ในสังกัด ครั้งที่ 5/2565

วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมรับชมพุธเข้าข่าว สพฐ ครั้งที่ 11 -2565 และเป็นประธานการประชุมประธานศูนย์ประสานงานอำเภอ ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ ครั้งที่ 5/2565 โดยมี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบข้อราชการที่สำคัญ พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ติดตามการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรร และแนวทางการพัฒนางานการศึกษา ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Loading

Leave a Comment