กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ

// วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565
นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้าชั่วคราวในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้านถวหน้าเสาฮง สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวปฏิญญาเขตพื้นการศึกษาที่สุจริต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 //

Loading

Leave a Comment