พิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

//วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุลผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นางปาริชาติ ก้านสันเทียะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางสาวพัชรินทร์ จาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ เป็นตัวแทนเข้าร่วม พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
และพระเกียรติคุณในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์//

Loading

Leave a Comment