กิจกรรมเข้าแถวเคารพรงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ

// วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 09.00 น.
นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในลังกัด ลพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่
การศึกษาสุจริต ณ ลำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3//

Loading

Leave a Comment