กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 09.00 น.

นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นายธีรภัทธิ์ ภาวะรีย์ รองผูู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงสวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3//

Loading

Leave a Comment