พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

//27 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น.

นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประะถมศึกษาพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีครั้งที่ 5 ณ วัดหนองไผ่พิทยาราม ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์//

Loading

Leave a Comment