ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ

//วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 19.00 น.

นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์ และนางปาริชาติ ก้านสันเทียะ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ นายสมบูรณ์ เลื่อมใส ลูกจ้างประจำ ช่างไฟฟ้า ช.4 โรงเรียนบ้านซับเดื่อ ณ วัดซับเดื่อ ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ //

Loading

Leave a Comment