ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าวสพฐ.” และการประชุมข้อราชการ

// วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 (เวลา 08.00 – 11.00 น.)

นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.”ครั้งที่ 24/2565 และการประชุมข้อราชการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามข่าวสาร นโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติจาก สพฐ. รับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ปัญหา แนวทางการดำเนินงานฯ และหารือข้ราชการที่สำคัญกับทีมบริหารฯ ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษเพชรบูรณ์ เขต 3 //

Loading

Leave a Comment