สภากาแฟอำเภอบึงสามพัน

// วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 07.30 น.

นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมประชุมสภากาแฟอำเภอบึงสามพัน พร้อมด้วยนายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย นายอำเภอบึงสามพัน หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อพบปะและหารือข้อราชการที่สำคัญ ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ //

Loading

Leave a Comment