การประชุมคณะกรรมการแก้หนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

(สถานีแก้หนี้ครูระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. //นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้หนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 (สถานีแก้หนี้ครูระดับเขตพื้นที่การศึกษา) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการแก้หนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานีแก้หนี้ครูที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัด

Loading

Leave a Comment