การประชุมผู้ประสานงานระดับอำเภอ 4 อำเภอ ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการทุกศูนย์ในสังกัด และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเขตอำเภอ บึงสามพันทุกโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. – 16.30 น.
/ / นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุม ผู้ประสานงานระดับอำเภอ 4 อำเภอ ประรานศูนย์พัฒนาวิชาการทุกศูนย์ในสังกัดและ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอำเภอบึงสามพันทุกโรงเรียน โดยมีรองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับทราบและหารือข้อราชการที่สำคัญ

Loading

Leave a Comment