กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 09.00 น.
//นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตขึ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด สพป.เผชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3//

Loading

Leave a Comment