ร่วมรับชมรายการ”พุธเช้าข่าว สพฐ.” และการประชุมข้อราชการ

//วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565(เวลา 08.00 – 11.00 น.)
นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพยรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการรับชมรายการ”พุธเช้า ข่าวสพฐ.”ครั้งที่ 29/2565 และ
การประชุมข้อราชการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขด 3 ผู้อำนวยกาารกุลุ่ม ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามข่าวสารนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติจาก สพฐ. รับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ปัญหา แนวกางการดำเนินงานฯ และ ข้อราชการที่สำคัญกับทีมบริหารฯ ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 //

Loading

Leave a Comment