เข้ารับการตรวจ ATK ตรวจหาเชื้อโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการป้องกันและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เข้ารับบริการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

// วันจันทร์ที่ 17 มกราคมพ.ศ. 2565 เวลา 10:00 น. นำโดยนายรพีพงศ์ วรวัฒธนรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการตรวจ ATK ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid -19 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เข้ารับบริการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ณ โดมอเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต3 //

Loading

Leave a Comment